buďte
připraveni
zachránit
život
Nemocné ledviny nebolí Otestujte je

Výskyt onemocnění ledvin celosvětově narůstá, v České republice je postižen každý desátý člověk. Přitom většina postižených o svém onemocnění neví a mnohdy se diagnózu dozví až ve stádiu pokročilého nezvratného poškození ledvin, které vyžaduje transplantaci či dialýzu.
Avšak při včasném rozpoznání onemocnění ledvin a správné léčbě existuje velká šance na jejich plné zotavení či zpomalení progrese onemocnění. Proto si ledviny zaslouží velkou péči a pozornost!Jednoduché vyšetření:

Jednorázové vyšetření moči, krve a krevního tlaku pomůže onemocnění ledvin odhalit.

Kdo mi může pomoci?

V prvním kroku praktický lékař, který Vás nasměruje k vyšetření u specialisty - nefrologa.

Existuje řešení?

S optimálním řešením Vám pomohou specialisté nefrologických pracovišť a transplantačních center.

Ledviny a jejich funkce

Ledviny a jejich funkce

Zobrazit
Skrýt

Ledviny jsou párový orgán tvaru fazole chráněný tukovým pouzdrem. Jsou uložené v zadní části dutiny břišní podél bederní páteře. Jsou velké asi 12 cm na délku a 6 cm na šířku. Jejich velikost, vyjma dětí, by neměla být menší než 10 cm.

Skládají se ze dvou barevně a funkčně odlišných částí - kůry a dřeně. Základní stavební jednotkou je nefron, do nějž přitéká krev z oběhu přívodnými tepénkami, které se větví do struktury tzv. cévního klubíčka (též glomerulu), na něhož navazuje kanálek (tubulus). V glomerulech a tubulech probíhá filtrace (očišťování) krve a tvoří se konečný produkt - moč. Také se zde tvoří hormony podílející se na regulaci krevního tlaku, tvorbě červených krvinek, a vzniká zde aktivní forma vitaminu D, který je nezbytný pro zdravé kosti. Moč vznikající v ledvinách se sbírá do ledvinné pánvičky, odchází močovodem do močového měchýře a přes močovou trubici je vypuzena z organismu (močení).

  Ledviny zastávají důležité funkce v organismu:

 • odstraňování odpadních a toxických látek 
 • tvorba moči
 • udržování rovnováhy vnitřního prostředí, hospodaření s vodou a minerály
 • produkce hormonů důležitých pro tvorbu červených krvinek a správnou funkci kostí
 • regulace krevního tlaku

Jaké jsou příznaky onemocnění ledvin?

Každá nemoc má své příznaky, kterými nás tělo varuje, že něco nefunguje, jak má. Proto je důležité tyto signály neopomíjet.

V případě nemocí ledvin toto platí dvojnásob, protože ledviny nebolí, mnohdy ani při vážném poškození. Naopak onemocnění často probíhají skrytě nebo s nespecifickými příznaky jako únava či bolesti hlavy a mohou tak dlouho unikat diagnostice.

Správná a včasná diagnóza má však zásadní vliv na osud pacienta. 

 

Zjistit více

Příznaky onemocnění

Zobrazit
Skrýt

Onemocnění ledvin často probíhá skrytě. Zejména v prvních stádiích bývá diagnostikováno náhodně při odběru krve nebo u lékaře v rámci preventivní prohlídky či např. předoperačního vyšetření. Onemocnění ledvin mohou probíhat akutně, s rychlým nástupem klinických příznaků, mnohdy však také chronicky. Příznaky jsou převážně nespecifické, které provázejí i jiné choroby, a proto mohou komplikovat včasné stanovení správné diagnózy.   

                                 

Mezi laboratorní známky patří:

 • zvýšená hodnota kreatininu a urey v krvi, dále odchylky v iontech (draslík, vápník, fosfor)
 • přítomnost krve, bílkoviny či bílých krvinek v moči

Mezi klinické příznaky patří:

 • U akutního onemocnění ledvin (autoimunitní onemocnění, rychle progredující glomerulonefritidy) otoky, dušnost, pokles močení, krev v moči, tvorba petechií na kůži, krvácení z nosu, úst, vykašlávání krve, nevolnost, zvracení.
 • U chronického onemocnění únava, nevýkonnost, otoky, dušnost, opakované infekce, bolesti zad, krev v moči.                                                  

Onemocnění a příčiny

Zobrazit
Skrýt

Primární onemocnění ledvin - vzniká primárně v ledvině 

Sekundární onemocnění ledvin - vzniká sekundárně v důsledku jiného primárního onemocnění 

Vrozené vývojové vady ledvin a močových cest:

Dědičné - podmíněné mutací v genech

Získané - vzniká v průběhu života a není přenosné na potomky 

Jaké jsou nejčastější příčiny onemocnění ledvin?

 • Cukrovka (=diabetes mellitus)
 • Vysoký krevní tlak (=hypertenze)
 • Ateroskleróza a zúžení tepen ledvin (ischemická choroba ledvin)
 • Ischemická choroba srdeční, srdeční selhání
 • Glomerulonefritidy
 • Dědičné choroby - polycystóza, Alportův syndrom
 • Dlouhodobá obstrukce vývodných močových cest (např. kámen, nádor, zvětšená prostata, zúžená močová trubice)
 • Vezikoureterální reflux
 • Dlouhodobé nadužívání léků (např. analgetika)
 • Nádorové onemocnění ledvin

Rizikové faktory

Zobrazit
Skrýt

Hypertenze - vysoký krevní tlak může být nejen příčinou, ale i důsledkem onemocnění ledvin. Za vysoký krevní tlak považujeme hodnoty ≥140/90 mmHg.

Cukrovka - především déletrvající a špatně kompenzovaná

Onemocnění srdce a cév - ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, srdeční selhání

Obezita

Chronické onemocnění ledvin v rodině, vč. dědičných onemocnění ledvin

Nadužívání některých léků - nejčastěji léky proti bolesti (ibuprofen), některé typy antibiotik a antivirotik, chemoterapeutika

Epizody akutního poškození ledvin - toxické (léky, chemické látky, jedy), infekce, šokové stavy,

Onemocnění močového ústrojí - vrozené vývojové vady, poruchy odtoku moči s opakovanými močovými infekcemi

Nezdravý životní styl - kouření, alkohol, nedostatečná fyzická aktivita, nadměrný příjem živočišných tuků, nedostatečný příjem tekutin

Jak se vyšetřuje funkce ledvin a jaká je možná prevence?

Obdobně jako u kardiovaskulárních onemocnění, je prevencí zdravý životní styl, pravidelný pohyb a preventivní prohlídky u lékaře. Díky prevenci lze zachytit onemocnění v časných stádiích, kdy ještě pacient nemusí mít žádné obtíže, ale lze je ještě dobře léčebně ovlivnit, aby nedošlo k jejich zhoršení, např. do chronického selhání ledvin.

Základní vyšetření krve a moči však není nijak časově náročné, a může i zachránit život.

Na vyšetření musíme k praktickému lékaři. Pokud základní vyšetření odhalí poškození ledvin, je namístě vyšetření u specialisty - nefrologa, popř. urologa.

 

 

 

Zjistit více

Screening

Zobrazit
Skrýt

Ve dnech 16.-17.9.2021 (v čase 10-18 hod) se v rámci projektu „Zdravé ledviny“ bude konat 1. ročník edukační a vyšetřovací akce zaměřené na screening onemocnění ledvin a na podporu transplantací ledvin, především transplantací od žijících dárců. V prostorách náměstí před OC Arkády v Praze budou zaměstnanci Kliniky nefrologie TC IKEM zdarma ve čtyřech ordinacích poskytovat poradenství a vyšetření za pomoci odběru kapilární krve k analýze sérového kreatininu a měření krevního tlaku. Pacientům s podezřením na ledvinné onemocnění bude zajištěna návaznost na odborné pracoviště, na které se budou moci obrátit k podrobnému vyšetření.

Pro koho je akce určena?

Pro všechny se zájmem o problematiku onemocnění ledvin, možností jejich léčby, zejména transplantací.

Pro pacienty s rizikovými faktory jako je diabetes, hypertenze, srdečně-cévní onemocnění, dědičné onemocnění ledvin či chronické onemocnění ledvin v rodině.

Vyšetření

Zobrazit
Skrýt

Základní vyšetření zahrnuje odběr rodinné a osobní anamnézy se zaměřením na přítomnost rizikových faktorů onemocnění ledvin, laboratorní odběry, sonografii a popř. biopsii ledviny.

Vyšetření moči

Používá se jednorázový odběr ranní moči, popř. sběr moči za 24 hodin. Vyšetřují se její fyzikální, chemické vlastnosti (pH, hustota, přítomnost krve, bílkoviny, bílých krvinek, bakterií) a přítomnost mikrobů (kultivace).

V ordinaci praktického lékaře je možno provést orientační vyšetření moči pomocí testovacích proužků.

Vyšetření krve

Zásadní je stanovení hodnot kreatininu, urey a odhadované glomerulární filtrace ledvin (eGFR) v závislosti na pohlaví, rase, věku a množství svalové hmoty. Dle výsledků je stanovena závažnost (stádium) postižení ledvin. 

Dalšími základními parametry jsou krevní obraz, hodnoty sodíku, draslíku, vápníku, fosforu, glykémie, kyseliny močové, albuminu a lipidů. 

Sonografické vyšetření

Je základní metodou v diagnostice onemocnění ledvin. Posuzuje se velikost ledvin a jejich funkční tkáně, jejich prokrvení, stav odtokové části ledvin, která přechází v močové cesty, přítomnost kamenů, nádoru či zvětšené prostaty. 

Biopsie ledviny

V některých případech může lékař indikovat provedení biopsie ledviny. Jedná se o odebrání malého vzorku tkáně v lokálním umrtvení, která je následně vyšetřena patologem ke zhodnocení příčiny onemocnění.

Co dělat, když je mi diagnostikováno onemocnění ledvin?

Zobrazit
Skrýt

Úprava životního stylu - omezení příjmu soli (do 6g/den), fosforu a draslíku dle stádia onemocnění, zdravá strava, pravidelný pohyb, nekouřit

Dostatečný příjem tekutin - optimálně 2-2,5l/den

Léčba přidružených onemocnění – krevní tlak, cukrovka, onemocnění srdce a cév, redukce váhy při obezitě

Spolupráce s lékařem a dodržování doporučeného léčebného režimu je pro úspěch léčby klíčová. Zahrnuje pravidelné kontroly, správné užívání léků a úpravu životního stylu.

Sledování u specialisty - nefrologa v pozdějších stádiích onemocnění (chronické onemocnění ledvin od stádia 3b)

Chronické onemocnění ledvin a jeho klasifikace

Zobrazit
Skrýt
 • Chronické onemocnění ledvin neznamená selhání ledvin. Je proto důležité pravidelně navštěvovat svého lékaře a při záchytu onemocnění s ním spolupracovat na zpomalení progrese onemocnění.
stupeň
1
chronické onemocnění ledvin s normální funkcí ledvin
léčba přidružených onemocnění (hypertenze, diabetes mellitus, infekce) sledování praktickým lékařem
stupeň
2
chronické onemocnění ledvin s mírně sníženou funkcí ledvin
léčba přidružených onemocnění, úprava životního stylu, snaha o zpomalení progrese onemocnění
stupeň
3
chronické onemocnění ledvin se sníženou funkcí ledvin
mohou se objevit klinické změny provázející onemocnění ledvin (nevolnost, únava, otoky), dochází k laboratorním změnám (anémie, změny iontogramu) zahájení specializované nefrologické péče
stupeň
4
chronické onemocnění ledvin s velmi sníženou funkcí ledvin
léčba přidružených komplikací s cílem zpomalení progrese renálního onemocnění, vhodné zahájit edukaci ohledně možností náhrady funkce ledvin
stupeň
5
selhání funkce ledvin
ledviny již neplní své fyziologické funkce, nutno připravit pacienta a zahájit náhradu funkce ledvin


Prevence onemocnění ledvin

Zobrazit
Skrýt

Základem je zdravý životní styl. Ledviny stejně jako jiné orgány trpí nezdravým životním stylem. Zdravý životní styl napomáhá snížit riziko rozvoje obezity, cukrovky, vysokého krevního tlaku, které přispívají k onemocnění ledvin. 

 • správný pitný režim: 2-2,5l/den 
 • zdravá výživa - ne vše, co chutná, je zdravé!
 • příjem soli do 6g/den
 • pravidelná pohybová aktivita - optimálně 10 000 kroků denně
 • nekouřit

Chodit na pravidelné preventivní prohlídky. Na prohlídku, jejíž součástí je orientační vyšetření moči, máte nárok každé dva roky. Dále u pacientů starších 50 let s diabetem, hypertenzí a kardiovaskulární komplikacemi je každé 4 roky její součástí i vyšetření kreatininu v krvi a odhad glomerulární filtrace. 

Správná léčba infekčních a dalších onemocnění rizikových pro onemocnění ledvin (nepřecházet angíny, chřipky).

Vyvarovat se nadměrného užívání léků, které mohou poškozovat ledviny (nesteroidní antirevmatika, např. ibuprofen). Pečlivě proto sledujte příbalové informace a v případě nejasností se informujte u svého lékaře.

 

Jaké jsou možnosti léčby onemocnění ledvin?

Léčba závisí na příčině onemocnění a míře poškození ledvin. Specifická terapie patří do rukou specialisty. Některá onemocnění nelze zcela vyléčit, je možné pouze zastavit a kontrolovat jejich aktivitu, např. u systémových chorob či glomerulonefritid. Proto jsou důležité pravidelné kontroly u lékaře i po ukončení terapie.

Zásadní pro osud pacienta je co nejdříve stanovit správnou diagnózu a zahájit odpovídající léčbu.

Pokud dojde k nezvratnému selhání ledvin, pak je možným řešením dialýza či transplantace.

Proto nepodceňujte prevenci a varovné příznaky a nechte se vyšetřit včas!

 

Zjistit více

Léčba

Zobrazit
Skrýt

1. Terapie nespecifická je zaměřena na kompenzaci odchylek, které vedou k onemocnění ledvin, a která je i zhoršují, podobně jako je tomu například u onemocnění srdce. Tato léčba zahrnuje terapii vysokého krevního tlaku, vysoké hladiny lipidů v krvi, terapii otoků, chudokrevnosti či úbytku kostní hmoty.

2. Terapie specifická zahrnuje imunosupresivní léčbu u rychle progredujících onemocnění (glomerulonefritidy) a dalších autoimunitních onemocnění.

3. Terapie nezvratného selhání ledvin je nezbytná v okamžiku, kdy ledviny již plně nezvládají očišťovat tělo od odpadních látek a nadbytečné vody. K tomu dochází v případě, že ledviny fungují na méně než 15%.

Tato terapie spočívá v zajištění náhrady funkce ledvin ve smyslu odstraňování splodin metabolismu a nadbytečné vody z organismu. V současné době existují dvě léčebné metody: dialýza (hemodialýza, peritoneální dialýza), které zastanou funkce ledvin jen částečně, a především transplantace ledviny, která plně funkce ledvin nahrazuje.

Hemodialýza

Zobrazit
Skrýt

Jak funguje?

Hemodialýza se provádí na přístroji, jímž protéká krev, která se po očištění od odpadních látek a přebytečné vody opět vrací do těla pacienta. K tomuto je potřeba tzv. cévní přístup, dočasný či trvalý. Před zahájením dialýzy je také nutné pacienta naočkovat proti hepatitidě B.

Jaké jsou cévní přístupy k hemodialýze?

 • centrální žilní katetr (dočasný nebo trvalý tzv. permcath), který se zavádí do žil na krku nebo horní části hrudníku
 • cévní fistule neboli shunt (AVF) je tepenno-žilní spojka chirurgicky vytvořená, obvykle na předloktí, při malém operačním zákroku. Jedná se o trvalý dialyzační přístup, který lze začít k dialýze používat cca. po 6 týdnech (musí se tzv. nechat vyzrýt). Do té doby musí být k dialýze použit centrální žilní katetr. 

Kde se hemodialýza provádí?

Hemodialýza probíhá v dialyzačním středisku. Hemodialyzační střediska se nacházejí samostatně nebo v rámci nemocnic. Zpravidla dle bydliště je ošetřujícím nefrologem doporučeno spádové dialyzační pracoviště, kde léčba bude dále probíhat. Seznam dialyzačních středisek zde. (proklik)

Jinou možností je hemodialýza, kterou si pacient provádí sám v domácím prostředí, tzv. domácí hemodialýza. Ta však není vhodná pro každého.

Jak dlouho a jak často?

Hemodialýza trvá zpravidla 4 hodiny a je prováděna 3x týdně. O délce a četnosti rozhoduje lékař na základě klinického stavu a laboratorních parametrů pacienta.

Jsou nějaká omezení?

Hemodialyzovaní pacienti musí dodržovat specifickou dietu (zejména omezení draslíku, fosforu) a omezovat příjem tekutin v závislosti na množství zachovalé diurézy (produkované moči). Uslyšíte pojem “suchá váha”, což je to optimální hmotnost na konci dialýzy, kterou by měl pacient co nejvíce udržovat.

Peritoneální dialýza

Zobrazit
Skrýt

Jak funguje?

Jedná se o metodu, která jako filtr pro odpadní látky a vodu používá tzv. peritoneum neboli pobřišnici, blánu tvořící vnitřní vrstvu břišní stěny pacienta. Přes pobřišnici přestupují odpadní látky a přebytečná voda z krve do dialyzačního roztoku. Dialyzační roztok se napouští z vaků do dutiny břišní trvale zavedeným katétrem. Dutina břišní zůstává trvale napuštěna dialyzačním roztokem.

Jaký je přístup?

Během krátkého chirurgického zákroku se přes břišní stěnu zavádí ohebný peritoneální katetr – hadička, kterou se do břišní dutiny napouští během dialýzy sterilní tekutina (dialyzační roztok), a kterou se po dokončení procedury tzv. dialyzát z břicha zase odvádí.

Kde se provádí?

Pacient si dialýzu provádí doma. Výměny roztoků si provádí ručně nebo pomocí přístroje. Do hemodialyzačního střediska pacient dochází na kontroly pouze 1x měsíčně.

Jak dlouho a často?

Frekvence potřeby výměny dialyzačních roztoků je individuální (obvykle 4x denně), odvíjí se od laboratorních a klinických parametrů pacienta.  U mnohých pacientů jsou postačující tzv. noční výměny pomocí přístroje - cycleru.

Jaké jsou výhody a nevýhody?

 Výhody:

 • větší flexibilita pacienta (možnost cestování, zaměstnání apod.)
 • fyziologičtější metoda - dialýza probíhá kontinuálně 24hod., podobně jako je tomu u vlastních ledvin
 • procedury probíhají v domácím prostředí
 • řešení pro pacienty, u kterých nelze založit cévní přístup, a pro malé děti

Nevýhody:

 • trvalá přítomnost katetru v břišní dutině
 • vysoké hygienické nároky 
 • nutnost vyčlenění prostoru doma pro ukládání materiálu k prorvádění dialýzy

Transplantace

Zobrazit
Skrýt

Transplantace ledviny je nejlepší metodou léčby nezvratného selhání ledvin, neboť prakticky zcela nahrazuje funkci vlastních ledvin. Prodlužuje dobu života, zlepšuje kvalitu života pacientů a snižuje četnost dalších komplikací v porovnání s dialýzou. Pacient se vrací do normálního plnohodnotného života, včetně možnosti cestování, sportování či zaměstnání.

Transplantace ledviny se provádí od dárce žijícího či zemřelého (kadaverózního). Ledvina se chirurgicky vkládá do pravé nebo levé jámy kyčelní, vlastní ledviny se většinou ponechávají na svém místě.

Důležité je načasování transplantace, optimálně ještě před zahájením pravidelné dialyzační léčby, tzv. preemptivně při setrvalém poklesu glomerulární filtrace eGFR dle CKD-EPI 0,17/min/1,73 m2.

Do transplantačního centra je pacient odeslán nefrologem, kde je rozhodnuto, zda zdravotní stav pacienta transplantaci umožňuje. Pacient musí být proto pečlivě vyšetřen. Některá předtransplantační vyšetření jsou zpravidla opakována 1x ročně. Podmínkou transplantace je zdravotní stav, který umožňuje bezpečné provedení výkonu a nepřináší vysoké riziko pro pacienta i v dlouhodobém horizontu, a který umožňuje dodržování léčebného režimu.

Po transplantaci pacient dochází na pravidelné kontroly do transplantačního centra a musí pravidelně užívat imunosupresivní léky, aby nedošlo k odhojení (rejekci) ledviny.  

Diagnóza nezvratného selhání ledvin - co mě čeká?

Nezvratné selhání ledvin zasáhne do života pacienta i jeho blízkých. Je nutné se přizpůsobit některým omezením jako je „ledvinářská“ dieta s omezením bílkovin a některých minerálů, pravidelné kontroly u lékaře. A především rozhodnutí o dalších možnostech léčby ve smyslu náhrady funkce ledvin. Dialýza či transplantace? Co dělat?

Nebojte se zeptat svého ošetřujícího lékaře, příp. specialistů transplantačního centra! Jejich snahou je poskytnou Vám radu, pomoci a rozptýlit Vaše obavy! Pomoci mohou i jiní pacienti, kteří se s Vámi mohou podělit se svými zkušenostmi s diagnózou a léčbou nezvratného selhání ledvin.

Největší obavy plynou obvykle z něčeho neznámého a nového. Proto je důležité mluvit i se svými blízkými.  Nejste v tom sami!

 

Zjistit více

Transplantace od zemřelého dárce

Zobrazit
Skrýt

Jedná se o nejčastější formu transplantace v České Republice. Průměrná doba funkce kadaverózní ledviny bývá kolem 10ti let. Pacient jako potencionální příjemce ledviny musí být nejdříve evidován (zařazen) do tzv. čekací listiny. Toto zařazení provádí lékař transplantačního centra na základě reference pacienta jeho ošetřujícím nefrologem.

Jaký je postup při zařazování pacienta do čekací listiny k transplantaci ledviny?

Pacient je nejprve důkladně vyšetřen na přítomnost onemocnění, která by představovala příliš vysoké riziko při a po transplantaci. 

Žádost k zařazení pacienta na čekací listinu zasílá do transplantačního centra ošetřující nefrolog. Na jejím základě je pacient ambulantně vyšetřen v transplantačním centru, které pak rozhoduje o zařazení či nezařazení pacienta do čekací listiny.

Co pacienta čeká po zařazení do čekací listiny k transplantaci ledviny?

Po zařazení do čekací listiny pacient dále dochází ke svému ošetřujícímu nefrologovi. V případě, že je pro něj k dipozici vhodný dárce, je neprodleně telefonicky kontaktován transplantačním centrem. Průměrná doba čekání se pohybuje kolem 12 měsíců. 

U aktivních čekatelů se 1x ročně opakují některá předtransplantační vyšetření. V případě akutního onemocnění či změně klinického stavu se pacient dočasně z čekací listiny vyřazuje a pokud je problém vyřešen, je možné jej do čekací listiny znovuzařadit. O znovuzařazení do čekací listiny rozhoduje specialista transplantačního centra.

Jak transplantace probíhá?

Pokud je k dispozici vhodný dárce, pacient je telefonicky vyzván, aby se dostavil do příslušného transplantačního centra. Po příjezdu je mu odebrána krev, moč, natočeno EKG a posouzen jeho aktuální zdravotní stav.  Pokud není shledána překážka, pacient podstoupí operační výkon v celkové anestezii co nejdříve, zpravidla v horizontu několika hodin od příjezdu do transplantačního centra.

Vlastní operace se provádí v celkové anestezii a zpravidla trvá dvě až tři hodiny. Nová ledvina se umísťuje do pravé, popř. levé jámy kyčelní, vlastní ledviny se ponechávají na svém místě. K operačnímu výkonu je pacient zajištěn centrálním žilním katetrem (nejčastěji na krku) a močovým katetrem (cévkou).

Jak dlouho pacient zůstává v nemocnici?

Při nekomplikovaném průběhu se délka pobytu v nemocnici pohybuje okolo 14ti dnů. Poté pacient dochází na pravidelné ambulantní kontroly v příslušném transplantačním centru. Spolupráce pacienta je nezbytnou podmínkou pro úspěšný průběh transplantace.

Transplantace od zemřelého dárce se nedá naplánovat, proto je důležité být připraven na možnost výzvy k transplantaci ve kteroukoliv dobu a být trvale telefonicky dosažitelný!

Transplantace od žijícího dárce

Zobrazit
Skrýt

Z hlediska dlouhodobé prognózy je transplantace ledviny od žijícího dárce nejlepší možností pro pacienty s nezvratným selháním ledvin. Průměrná doba funkce ledviny od žijícího dárce je zhruba dvojnásobkem funkce ledviny od dárce zemřelého, t.j. 20 a více let.

Proč provádíme transplantace od žijícího dárce?

Hlavním důvodem je především nedostatek vhodných dárců. Mnozí pacienti tak čekají relativně dlouho nebo se transplantace nedočkají. Dalším důvodem jsou jednoznačně lepší výsledky v porovnání s kadaverózními transplantacemi. Největší výhodou je možnost načasování výkonu tak, aby byl pacient v optimálním zdravotním stavu a transplantace byla provedena ještě před zahájením pravidelné dialyzační léčby, tzv. preemptivně. Pokud je dárcem ledviny geneticky příbuzný (např. rodiče, sourozenec), je možno dosáhnout dobré imunologické shody, která snižuje riziko imunitní odpovědi příjemce ledviny (tzv. rejekce) a je spojena s dlouhodobějším uchování funkce transplantované ledviny.

Jak transplantace od žijícího dárce probíhá?

Jedná se vždy o pečlivě naplánovaný výkon. Příjemce ledviny přichází několik dní předem k zahájení specifické imunosupresivní léčby, aby byla účinná již v době transplantace, což významně snižuje riziko vzniku imunologické reakce organismu příjemce proti transplantované „cizí“ ledvině.

Vlastní transplantace zahrnuje dva operační výkony, které probíhají téměř paralelně. Nejdříve se provádí odběr ledviny od žijícího dárce. Ledvina je pak během několika minut transplantována do těla příjemce. Díky tomu ledvina začíná rychle pracovat a rekonvalescence je rychlejší.

Existují nějaké důvody bránící transplantaci od žijícího dárce?

Důležité je pečlivé vyšetření dárce a příjemce. Pokud jejich zdravotní stav transplantaci umožňuje, pak v současné době neexistuje bariéra k provedení transplantace jako je např. neshoda v krevní skupině.

Jaké jsou možnosti transplantace od žijícího dárce?

Nejjednodušší je provedení transplantace přímo v rámci dvojice příjemce-dárce. Pokud takovou transplantaci nelze provést, např. z důvodu inkompatibility v krevní skupině či v HLA systému, lze provést tzv. párovou výměnu či ABO-inkompatibilní transplantaci. (viz obrázky).

Jak postupovat, pokud máte žijícího dárce?

Nejlépe je se přímo obrátit na svého ošetřujícího nefrologa či přímo na specialisty transplantačního centra.

 

Dárcovství ledviny

Zobrazit
Skrýt

Kdo může být dárcem ledviny?

Dárcem může být každá osoba starší 18ti let, která je v dobrém psychickém a fyzickém stavu, má normální funkcí ledvin, a činí tak dobrovolně a nezištně. Každý dárce musí být dobře informován a seznámen se všemi aspekty dárcovství a poté pečlivě vyšetřen. Jeho dárcovství je posuzováno multidisciplinárně specialisty transplantačního centra.

Co by měl dárce vědět?

Darováním ledviny dáváte svému blízkému dar života. Dárcovství musí ale být dobrovolné. Dárce má právo kdykoli od dárcovství ustoupit. Pokud má pochybnosti či otázky, má možnost je kdykoli konzultovat se specialisty transplantačního centra, včetně psychologa. Podobně i potencionální příjemce ledviny od žijícího dárce má právo jeho ledvinu neakceptovat. Tato rozhodnutí musejí být respektována.

Jak probíhá odběr ledviny?

Odběr ledviny se provádí v celkové anestezii. Jde o výkon podobný laparoskopii - tzv. manuálně asistovaná retroperitoneoskopie (HARS), jehož výhodou je malý kožní řez, krátký operační čas a rychlé zotavení po operaci. Třetí den po operaci může být dárce propuštěn domů.

Jaká jsou dlouhodobá rizika po darování ledviny?

Vzhledem k pečlivému vyšetření a vyhodnocení potencionálních rizik pro dárce před samotným darováním ledviny, jsou dlouhodobá rizika po darování ledviny malá (0,5-1%). Zahrnují větší riziko rozvoje hypertenze, proteinurie a snížené funkce solitární ledviny. Z tohoto důvodu jsou dárci po darování ledviny celoživotně sledováni v transplantačním centru v ročních intervalech.

Život s jednou ledvinou je stejně kvalitní a bez omezení, jako před darováním, neboť zbylá ledvina plnohodnotně převezme funkci ledviny odebrané. 

Nefrologická pracoviště

Zobrazit
Skrýt

Zde naleznete přehled a kontakty na specializovaná nefrologická pracoviště zahrnující samostatné nefrologické ambulance a nefrologické ambulance v rámci dialyzačních středisek, která poskytují i léčbu peritoneální dialýzou či hemodialýzou.

Nefrologické ambulance v rámci transplantačních center naleznete v odkaze "Transplantační centra".

Prachatice
Adresa: Nebahovská 1015, 383 20, Prachatice
Tel: 388319127
Strakonice
Adresa: Radomyšlská 336, 386 29, Strakonice
Tel: 383314145 , 383314122
Tábor
Adresa: Kpt. Jaroše 2000, 390 03, Tábor
Tel: 381606362 , 381606363
České Budějovice
Adresa: B. Němcové 54, 370 87, České Budějovice
Tel: 387875461 , 387875477
Český Krumlov
Adresa: Nad Nemocnicí 153, 381 27, Český Krumlov
Tel: 380761436 , 380711464
Jindřichův Hradec
Adresa: U Nemocnice 380/III, 377 38, Jindřichův Hradec
Tel: 384376786 , 384376787
Písek
Adresa: Čapkova 589, 397 23, Písek
Tel: 382772307 , 382772311
Slavkov u Brna
Adresa: Zlatá hora 1466, 684 01, Slavkov u Brna
Tel: 544423600 , 544227724
Blansko
Adresa: Sadová 33, 678 01, Blansko
Tel: 516488295 , 516488390
Boskovice
Adresa: Otakara Kubína 179, 680 01, Boskovice
Tel: 516491451 , 516491452
Brno-Bohunice
Adresa: Jihlavská 20, 625 00, Brno
Tel: 532233828 , 532232937
Brno FN USA
Adresa: Pekařská 53, 656 91, Brno
Tel: 543182300 , 543182265
Brno Innef
Adresa: Kpt. Jaroše 25, 602 00, Brno
Tel: 545212215
Brno
Adresa: Polní 3, 639 00, Brno
Tel: 532299734 , 545212215
Břeclav
Adresa: U Nemocnice 1, 690 74, Břeclav
Tel: 519315285 , 519315314
Hodonín
Adresa: Purkyňova 11, 695 26, Hodonín
Tel: 518306223 , 518306377
Ivančice
Adresa: Široká 16, 664 91, Ivančice
Tel: 546213453 , 546213456
Sokolov
Adresa: Slovenská 1863, 356 01, Sokolov
Tel: 352622653 , 352622653
Karlovy Vary
Adresa: Zbrojnická 688/22, 360 09, Karlovy Vary
Tel: 354225426 , 353223281
Mariánské Lázně
Adresa: Tepelská 137, 353 01, Mariánské Lázně
Tel: 354623295 , 354622604
Rychnov nad Kněžnou
Adresa: U Stadionu 1555, 516 01, Rychnov nad Kněžnou
Tel: 494539881 , 720950673
Trutnov
Adresa: Gorkého 97, 541 21, Trutnov
Tel: 499866281 , 499866281
Hradec Králové
Adresa: Fakultní nemocnice, 500 05, Hradec Králové
Tel: 495834297 , 495834322
Jičín
Adresa: Bolzanova 512, 506 01, Jičín
Tel: 493582436 , 493523514
Náchod
Adresa: Purkyňova 446, 547 01, Náchod
Tel: 491601782 , 491601723
Nové Město nad Metují
Adresa: Žďárská 610, 592 31, Nové Město nad Metují
Tel: 566683482 , 566683480
Česká Lípa
Adresa: Purkyňova 1848, 470 77, Česká Lípa
Tel: 487954340 , 487523494
Jilemnice
Adresa: Metyšova 465, 514 01, Jilemnice
Tel: 481551372
Liberec
Adresa: Husova 10, 460 63, Liberec
Tel: 485312767 , 485312021
Třinec
Adresa: Konská 453, 739 61, Třinec
Tel: 558304420 , 558338322
Bílovec
Adresa: 17. listopadu 538, 743 01, Bílovec
Tel: 556730702 , 556730702
Bruntál
Adresa: Nádražní 27, 792 01, Bruntál
Tel: 554700381 , 554710386
Český Těšín
Adresa: Ostravská 1690, 737 01, Český Těšín
Tel: 558712089 , 558712095
Frýdek-Místek
Adresa: E. Krásnohorské 321, 738 01, Frýdek-Místek
Tel: 558415380 , 558415301
Havířov
Adresa: Dělnická 24, 736 24, Havířov
Tel: 606771926 , 731641521
Karviná
Adresa: Vydnuchov 399, 734 01, Karviná
Tel: 596383555
Nový Jičín
Adresa: K Nemocnici 78, 741 01, Nový Jičín
Tel: 556773586 , 556710489
Opava
Adresa: Olomoucká 86, 746 01, Opava
Tel: 553766236 , 553766242
Ostrava-Fifejdy
Adresa: Nemocniční 20, 728 80, Ostrava
Tel: 596194198 , 596194507
Ostrava-Poruba
Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52, Ostrava
Tel: 597374522 , 597374511
Ostrava-Vítkovice
Adresa: Zalužanského 15, 703 84, Ostrava
Tel: 595626307
Prostějov
Adresa: Mathonova, 797 04, Prostějov
Tel: 582315191 , 582315190
Přerov
Adresa: Dvořákova 75, 751 52, Přerov
Tel: 581271683 , 581271648
Šternberk
Adresa: Jívavská 20, 785 16, Šternberk
Tel: 587800391 , 587800391
Šumperk
Adresa: Nemocniční 47, 787 52, Šumperk
Tel: 583332821-2 , 583215913
Jeseník
Adresa: Lipovská 103, 790 32, Jeseník
Tel: 584458318 , 584413936
Olomouc
Adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc
Tel: 585854164 , 585852502
Olomouc
Adresa: Pražská 255/41 779 00, Olomouc
Tel: 271091460 , 271091463
Svitavy
Adresa: U Nemocnice 4, 568 02, Svitavy
Tel: 461572105 , 461572444
Ústí nad Orlicí
Adresa: Čs. armády 1076, 562 18, Ústí nad Orlicí
Tel: 465525304 , 465523791
Hlinsko
Adresa: Husova 19, 539 01, Hlinsko
Tel: 461002454
Chrudim
Adresa: Václavská 570, 537 01, Chrudim
Tel: 471003032 , 471003033
Pardubice
Adresa: Kyjevská 44, 532 03, Pardubice
Tel: 466014304
Pardubice FMC pol.
Adresa: Masarykovo Nám. 2667, 530 02, Pardubice
Tel: 466014304 , 466512078
Klatovy
Adresa: Pod Vrškem 499, 339 01, Klatovy
Tel: 376335804
Plzeň
Adresa: Kotíkovská 17a, 323 00, Plzeň
Tel: 377182537
Plzeň-Privamed
Adresa: Kotíkovská 927/19, 323 00, Plzeň
Tel: 377182540
Plzeň B. Braun Avitum s.r.o.
Adresa: E. Beneše 9, 300 00, Plzeň
Tel: 377423001 , 377440986
Plzeň FN
Adresa: Alej Svobody 80, 304 60, Plzeň
Tel: 377103278 , 377521259
Plzeň
Adresa: Alej Svobody 29, 323 18, Plzeň
Tel: 377534105
Praha 10 FMC
Adresa: Šrobárova 50, 100 34, Praha 10
Tel: 267168104
Praha 10 FNKV I.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34, Praha 10
Tel: 267162649
Praha 10 FNKV II.
Adresa: Šrobárova 50, 100 34, Praha 10
Tel: 267162741
Praha 14
Adresa: Generála Janouška 902, 198 00, Praha 14
Tel: 281866500
Praha 2 VFN
Adresa: U Nemocnice 2, 128 00, Praha 2
Tel: 604626627
Praha 4
Adresa: Táborská 325/57, 140 00, Praha 4
Tel: 608876817
Praha 4
Adresa: Ohradní 1368, 140 00, Praha 4
Tel: 241410472
Praha 4
Adresa: Kukučínova 1151, 142 00, Praha
Tel: 244090330
Praha 4 IKEM
Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21, Praha 4
Tel: 261362169
Praha 5 Motol
Adresa: V Úvalu 84, 155 00, Praha 5
Tel: 224436086
Praha 5 Motol
Adresa: Roentgenova 2, 150 30, Praha 5
Tel: 774255523
Praha 6
Adresa: Šermířská 4/1921, 169 00, Praha 6
Tel: 225003242
Praha 6
Adresa: U vojenské nemocnice 1200/1, 162 00, Praha 6
Tel: 220510107
Praha 8 Bulovka
Adresa: Budínova 2, 180 00, Praha 8
Tel: 266083478
Praha 9
Adresa: Sokolovská 304/810, 190 61, Praha 9
Tel: 284683292
Praha 14
Adresa: Generála Janouška 902 ,198 00, Praha 14
Tel: 281866500
Praha 4 CODUM s.r.o. Poliklinika Modřany
Adresa: Soukalova 3355, 143 01, Praha 4
Tel: 604272356
Praha 6 Nefromed
Adresa: Africká 36, 160 00, Praha 6
Tel: 212248360
Příbram
Adresa: Podbrdská 269, 261 01, Příbram
Tel: 321000174 , 321000173
Rakovník
Adresa: Dukelských hrdinů 20, 269 01, Rakovník
Tel: 313525324
Slaný
Adresa: Politických vězňů 576, 274 01, Slaný
Tel: 312521994 , 312526364
Benešov
Adresa: Máchova 400, 256 30, Benešov
Tel: 317756287 , 317756402
Beroun
Adresa: Politických vězňů 40, 266 01, Beroun
Tel: 311583310
Kladno
Adresa: Vančurova 1548, 272 59, Kladno
Tel: 313030823 , 313030823
Kolín
Adresa: Žižkova 146, 280 20, Kolín
Tel: 321720871 , 321756292
Mělník
Adresa: Pražská 528, 276 01, Mělník
Tel: 325203176 , 325203171
Mladá Boleslav
Adresa: Klaudiánova nemocnice, 293 01, Mladá Boleslav
Tel: 326742850 , 326742898
Nymburk
Adresa: Nádražní 382/1, 288 02, Nymburk
Tel: 325203194
Roudnice nad Labem
Adresa: Alej 17. listopadu 1101, 413 01, Roudnice nad Labem
Tel: 416814081
Rumburk
Adresa: Tř. 9. května 10, 408 01, Rumburk
Tel: 412333778 , 412333778
Teplice
Adresa: U Nemocnice 3064, 415 01, Teplice
Tel: 417577808 , 417577767
Ústí nad Labem
Adresa: Sociální péče 12A, 401 13, Ústí nad Labem
Tel: 477112712 , 477112713
Děčín
Adresa: Lužická 24, 405 99, Děčín
Tel: 412705307
Chomutov
Adresa: Kochova 1185, 430 02, Chomutov
Tel: 471003014 , 474447920
Kadaň
Adresa: Golovinova 1559, 432 01, Kadaň
Tel: 471003010 , 471003014
Litoměřice
Adresa: Žitenická 1365/18, 412 01, Litoměřice
Tel: 416539816 , amb. 416531148
Louny
Adresa: Rybalkova 1400, 440 01, Louny
Tel: 415620329 , 415620364
Most I
Adresa: J. E. Purkyně 270, 434 64, Most
Tel: 471003074
Most II
Adresa: Moskevská 14, 434 01, Most
Tel: 471003073
Třebíč
Adresa: Purkyňovo nám. 2, 674 01, Třebíč
Tel: 568809373 , 568809373
Havlíčkův Brod
Adresa: Rozkošská 2330, 580 22, Havlíčkův Brod
Tel: 569472530
Jihlava
Adresa: Vrchlického 59, 586 33, Jihlava
Tel: 567157334 , 567157681
Pelhřimov
Adresa: Slovan. bratrství 710, 393 38, Pelhřimov
Tel: 565355290 , 565324645
Uherské Hradiště
Adresa: Purkyňova 365, 686 68, Uherské Hradiště
Tel: 572529570 , 572529574
Uherský Brod
Adresa: tř. Partyzánů 2174, 688 01, Uherský Brod
Tel: 573630652 , 572630653
Vsetín
Adresa: Nemocniční 955, 755 01, Vsetín
Tel: 571412202 , 571412202
Zlín
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75, Zlín
Tel: 577552157 , 577210908
Znojmo
Adresa: Dr. Janského 11, 669 02, Znojmo
Tel: 515215450 , 515215408
Kroměříž
Adresa: Havlíčkova 660, 767 55, Kroměříž
Tel: 573322298 , 573322290

Transplantační centra

Zobrazit
Skrýt

V České republice je šest transplantačních center, která se věnují problematice transplantací ledvin u dospělých (IKEM Praha, CKTCH Brno, FN Olomouc, FN Ostrava, FN Hradec Králové, FN Plzeň), a jedno transplantační centrum pro dětské pacienty (FN Motol Praha).

Kontakty na jednotlivá pracoviště naleznete v interaktivní mapě níže.

Příběhy pacientů a reportáže

Poslechněte si informace týkající se prevence onemocnění ledvin od odborníků. Podívejte se na záznam z 1. ročníku screeningu onemocnění ledvin v rámci projektu „Zdravé ledviny“.

Podívejte se, jak probíhal 1. ročník screeningu onemocnění ledvin v rámci projektu „Zdravé ledviny“

Reportáž TV Praha
Poslechněte si informace od odborníků o funkci ledvin – co pro nás ledviny vlastně dělají a proč je máme - nebo třeba informace o neléčených onemocněních ledvin. Lékaři z IKEM hovoří nejen o důležitosti prevence, ale také o transplantacích ať už od zemřelého nebo od živého dárce.

Dědičné onemocnění zasáhlo do životů manželů a ti se báli nejhoršího. Hana chtěla být se svým mužem napořád, proto neváhala a darovala mu svou ledvinu. Jaromír je vděčný za nový život, který mu byl darován a užívají si společně každý okamžik.

Tereza byla zdravá sportovně, velice aktivní dívka těsně před státnicemi. Díky nečekanému onemocnění se jí změnil život. Přišla o nohy pod koleny, část prstů a selhaly jí obě ledviny. Díky podpoře nejbližších se jí podařilo vrátit do života. Její příběh je inspirací, ukázkou odvahy a silné vůle.

Podívejte se na emotivní příběh Lenky, které selhaly ledviny z důvodu neléčeného vysokého krevního tlaku. Život ji zachránila její kamarádka Hana, která ji chtěla ve svém životě déle. Obě žijí plnohodnotný život a užívají si společné chvíle.

Vaše příspěvky


Obava z neznámého   (Počet reakcí k tématu 0)

Paní Lenka měla nemocné ledviny a hrozila ji dialýza. S manželem hledali na internetu, jaké jsou další možnosti. Našli si IKEM, ale báli se zavolat a říci si o pomoc. Nakonec se manžel odhodlal a zavolal do IKEM a...

Paní Lenka měla nemocné ledviny a hrozila ji dialýza. S manželem hledali na internetu, jaké jsou další možnosti. Našli si IKEM, ale báli se zavolat a říci si o pomoc. Nakonec se manžel odhodlal a zavolal do IKEM a byl velice mile překvapen příjemně přístupem lékařů i sestřiček. Dopadlo to dobře, podařila se transplantace ledviny a Lenka si dále užívá plnohodnotný život.

Napsat názor k příspěvku?
Preventivní vyšetření   (Počet reakcí k tématu 0)

Dobrý den, Je mi 42 let a nemám v rodině onemocnění ledvin, nebo alespoň o něm nevím. Pokud mám zájem o preventivní vyšetření ledvin, mám na něj nárok ze zdravotního...

Dobrý den, Je mi 42 let a nemám v rodině onemocnění ledvin, nebo alespoň o něm nevím. Pokud mám zájem o preventivní vyšetření ledvin, mám na něj nárok ze zdravotního pojištění?Mohu bezplatné vyšetření požadovat po svém praktickém lékaři? Děkuji Veronika 

Naše odpověď

Dobrý den Veroniko,

Prohlídku u praktického lékaře, jejíž součástí je orientační vyšetření moči, hradí pojišťovna každé dva roky. U pacientů s diabetem, hypertenzí či kardiovaskulárními komplikacemi je rozšířena o laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace (eGFR) ve čtyřletých intervalech od 50. roku věku.

Doufám, že jsme pomohli a přejeme pevné zdraví. Tým Zdravé ledviny

Napsat názor k příspěvku?
Podpora rodiny   (Počet reakcí k tématu 0)

Jakubovi selhaly ledviny a musel pravidelně docházet na dialýzu. Byla to pro něho velice náročné, a proto začal řešit možnost transplantace ledviny. Vůbec netušil, že může proběhnout také transplantace od...

Jakubovi selhaly ledviny a musel pravidelně docházet na dialýzu. Byla to pro něho velice náročné, a proto začal řešit možnost transplantace ledviny. Vůbec netušil, že může proběhnout také transplantace od žijícího dárce, to se dozvěděl až v IKEM. Doma s rodinou tedy řešili možnosti, Jakub si neuměl představit, jak si někomu (a komu také?) říci o ledvinu. Nakonec mu svou ledvinu nabídlo 5 členů rodiny, což vůbec nečekal. Dnes je již po transplantaci, věnuje se své rodině, koníčkům a žije spokojený a aktivní život.

Napsat názor k příspěvku?
Screening na Pankráci   (Počet reakcí k tématu 0)

Dobrý den, mohu na screening na Pankrác přijít bez objednání? Nemám žádné onemocnění v rodině, chceme s manželkou přijít nezávisle na tom. Je to možné? Děkujeme.

Ivan

Dobrý den, mohu na screening na Pankrác přijít bez objednání? Nemám žádné onemocnění v rodině, chceme s manželkou přijít nezávisle na tom. Je to možné? Děkujeme.

Ivan

Naše odpověď

Dobrý den, Ivane, jsme rádi, že se zajímáte o své zdraví. Určitě přijďte, objednávat se nemusíte. Na místě je připraveno několik ordinací a lékařů, kteří se Vám budou věnovat. Přijďte i s manželkou, jedná se o preventivní screening, přístupný pro každého.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se. Tým Zdravé ledviny

Napsat názor k příspěvku?
Zobrazit vše
Zobrazit vše
Zobrazit vše
Zobrazit vše
Vložit dotaz

Individuální dotazy týkající transplantace ledviny můžete směřovat i do transplantačního centra.

Plzeň
Praha
Praha
Hradec Králové
Brno
Olomouc
Ostrava

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE V PLZNI

Adresa: FN Plzeň, Alej svobody 80, 304 60 Plzeň

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

Adresa: V úvalu 84, Praha 5

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY PRAHA

Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM PŘI UROLOGICKÉ KLINICE FN HRADEC KRÁLOVÉ A LF UK

Adresa: FN Plzeň, Alej svobody 80, 304 60 Plzeň

více informací

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO

Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Adresa: I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

více informací

TRANSPLANTAČNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

více informací